Politika privatnosti

B-Line centar je kreirao ovu politiku privatnosti kako bi prikazao našu čvrstu predanost zaštiti vaše privatnosti i informacija koje ste nam povjerili.

Lični podaci

Naš sajt i sve informacije sadržane na njemu možete koristiti bez davanja imena i prezimena ili drugih ličnih informacija. U nekim slučajevima ćemo možda trebati određene informacije o vama i zamolićemo vas da nam ih dostavite - na primjer kada zatražite termin za besplatne konsultacije.

Nikada nećemo prikupljati informaciju o vama bez vašeg znanja i vašeg izričitog pristanka.

Cookies

Naš sajt ne koristi cookies niti bilo koju sličnu tehniku kako bi prikupljao informacije o vama.

Zaštita vaše privatnosti

Koristimo posebne mjere sigurnosti - hardverske i softverske - kako bismo spriječili gubitak, zloupotrebu i izmjenu podataka korištenih u našem sistemu. Pored toga, fizički pristup našim serverima je strogo kontrolisan.

Upotreba

Mi nećemo nikada dijeliti sa drugima vaše lične podatke bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravosnažne sudske odluke. Pristup informaciji koju ste nam povjerili imaju samo zaposleni koji koriste ovu informaciju kako bi vas kontaktirali ili poslali elektronske poruke na osnovu vašeg zahtjeva za dobijanje informacija.

Mi nećemo nikada prodati ili iznajmiti drugima vaše lične podatke.

Zašto smo vam poslali poruku?

Ako ste primili elektronsku poruku od nas, onda ste (a) eksplicitno registrovali vašu e-mail adresu sa ciljem dobijanja informacija od nas, ili (b) ste registrovali ili kupili proizvod ili uslugu od nas ili na neki drugi način imate vezu sa nama. Mi poštujemo vaše vrijeme i pažnju tako što kontrolišemo količinu informacija koje vam šaljemo.

Kako da prestanete dobijati poruke?

Svaka elektronska poruka koju pošaljemo sadrži opis kako da na jednostavan način prestanete dobijati naše poruke. Ukoliko to želite uraditi, jednostavno pratite uputstva sadržana na kraju svake elektronske poruke.

Ukoliko ste dobili elektronsku poruku koju niste zatražili, a koja je poslana sa našeg sistema ili izgleda kao da je poslana sa našeg sistema, molimo Vas da nam je proslijedite na adresu info@bline.ba kako bismo je pregledali.

Revizije

Ova politika privatnosti je zadnji put revidirana 1. juna 2012.