Informacija o autorskim pravima

Ukoliko nije drugačije navedeno, sva informacija na ovom sajtu je vlasništvo centra B-Line i bez izričite saglasnosti se ne smije koristiti u bilo koje svrhe. Sva prava zadržana.

Sve fotografije su vlasništvo Photo & Design Studio Crnokrak Bojan.

LPG i Lipo M6 su registrovani zaštitni znaci kompanije LPG Systems.

Cavite Perfect je registrovani zaštitni znak kompanije Vecom Beauty System.

Dermastir, Sothys, Bernard Cassiere, Algoterm, Germaine de Cappucini, Selvert su registrovani zaštitni znakovi njihovih matičnih kompanija.

Nazivi kompanija, proizvoda i usluga mogu biti registrovani zaštitni znaci drugih kompanija.